Vážené pacientky vzhľadom na vzniknutú situáciu COVID-19 Vás prosím objednávať sa vopred na vyšetrenie v ambulancii

Vážené pacientky vzhľadom na vzniknutú situáciu COVID-19 Vás prosím objednávať sa vopred na vyšetrenie v ambulancii

Vaša otázka