Výhody

Výhody Gynekologickej  ambulancie Dr.Kováčika:

Platby sú na 90% hradené 1x ročne.

Cenník, ktorý sa nemení niekoľko rokov aj napriek stúpajúcim nákladom.

Možnosť pacientky navštíviť ambulanciu podľa potreby bez telefonického alebo osobného objednania.

Začiatok ordinačných hodín – 7.00 hod.,  čím sa predchádza zbytočnému čakaniu.

Všetky pacientky majú zabezpečené SONO vyšetrenie na mojej ambulancii a u  odborníkov, ktorý majú na výkon CERTIFIKÁT. Pacientky Dr. Kováčika majú jediné presne vybavený čas vyšetrenia.

Pacientky, ktoré potrebujú operačnú interveciu sú telefonicky objednané v čo najkratšom čase pri návšteve ambulancie a sú osobne zainteresované pri telefonickom objednávaní bez zbytočného cestovania a straty času turistikou po ambulanciách.

Preventívu robím už od 18. roku vzhľadom na výskyt nálezov vo veku od 18 r. a vyššie./ zákon umožňuje realizovať preventívu od 23.roku/.